Vinci Hair Clinic Vårt Varumärkes Engagemang

Aesthetics Franchise

Vinci Estetik är baserat vid vårt Harley Street-HK på 130 Harley Street London. Du kommer att ha garantin från våra goda vitsord och arv från Harley Street som ger våra patienter förtroende att lita på och respektera dig och även dina ärenden.
Vinci tror på att tillhandahålla den högsta kvaliteten av behandlingar genom att använda estetiska tekniker av spjutspetskvalitet med ett praktiskt, vårdande och övergripande tillvägagångssätt, samt med kirurgiska och kliniska behandlingar.
Vinci-koncernens företag verkar på över 40 platser i världen i 15 länder med 100% direkt ägarskap, delägarskap eller franschise-/licensavtal.

Download Brochure

© Copyright Vinci Medical Group 2006 - 2020

Images included in this and any Vinci Hair Clinic website, especially images of Vinci Hair Clinic clients, are the property of Vinci Hair Clinic and not to be reused by any third party without the express permission of Vinci Hair Clinic

X